Model: GF500 - VF1 Liquid - Liquid Column Manometer ( Đo áp suất dạng cột thủy ngân), range : 250 - 0 - 250 mm CE Selling: 2,000,000 VNĐ Delivery Time: 4~6 Tuần
Person in charge
Thông số báo giá
Ghi chú
Hình sản phẩm / Drawing