công ty cao việt cường - bảng giá 2013
Mã số Hình ảnh Model Range Size Selling Delivery Time Brands Group
P00246 LR201W Series, 1/2 NPT, SS316, SPDT 1/2 NPT 1/2 NPT 2,000,000 VNĐ Giao hàng ngay New-Flow / Taiwan Level
P00245 LR201W Series, 1/2 NPT, SS316, SPDT 1/2 NPT 1/2 NPT 2,000,000 VNĐ Giao hàng ngay New-Flow / Taiwan Level
P00244 LR201W Series, 1/2 NPT, SS316, SPDT 1/2 NPT 1/2 NPT 2,000,000 VNĐ Giao hàng ngay New-Flow / Taiwan Level
P00243 LR201W Series, 1/2 NPT, SS316, SPDT 1/2 NPT 1/2 NPT 2,000,000 VNĐ Giao hàng ngay New-Flow / Taiwan Level
P00240 LR201W Series, 1/2 NPT, SS316, SPDT 1/2 NPT 1/2 NPT 2,000,000 VNĐ Giao hàng ngay New-Flow / Taiwan Level