công ty cao việt cường - bảng giá 2013
Mã số Hình ảnh Model Range Size Selling Delivery Time Brands Group
P00250 Ultrasonic Level Transmitter Model VS0001, 1 ~ 10M, Aluminum Alloy 1-10M M20x1.5 11,000,000 VNĐ Giao hàng ngay EMA Level
P00249 Ultrasonic Level Transmitter Model VS0001, 1 ~ 10M, Aluminum Alloy 1-10M M20x1.5 11,000,000 VNĐ Giao hàng ngay EMA Level
P00248 Ultrasonic Level Transmitter Model VS0001, 1 ~ 10M, Aluminum Alloy 1-10M M20x1.5 11,000,000 VNĐ Giao hàng ngay EMA Level
P00247 Ultrasonic Level Transmitter Model VS0001, 1 ~ 10M, Aluminum Alloy 1-10M M20x1.5 11,000,000 VNĐ Giao hàng ngay EMA Level
P00242 Ultrasonic Level Transmitter Model VS0001, 1 ~ 10M, Aluminum Alloy 1-10M M20x1.5 11,000,000 VNĐ Giao hàng ngay EMA Level
P00241 Ultrasonic Level Transmitter Model VS0001, 1 ~ 10M, Aluminum Alloy 1-10M M20x1.5 11,000,000 VNĐ Giao hàng ngay EMA Level