công ty cao việt cường - bảng giá 2013
Mã số Hình ảnh Model Range Size Selling Delivery Time Brands Group
P00439 Phao báo mức dạng dây, Nivelco, PVC, 10m, dùng cho nước sạch 10m 1,000,000 VNĐ 4~6 Tuần Nivelco / EU Level
P00438 Phao báo mức dạng dây, Nivelco, PVC, 5m, dùng cho nước sạch 5m 900,000 VNĐ 4~6 Tuần Nivelco / EU Level