công ty cao việt cường - bảng giá 2013
Mã số Hình ảnh Model Range Size Selling Delivery Time Brands Group
P00259 Bộ Hiển Thị PMG-413, ngõ ra 4-20 mA 4 digit, 7 segment 11 mm high red LED 48 x 48 x 107 mm 3,500,000 VNĐ 6~8 Tuần Nivelco / EU Universal Controller
P00258 Bộ Hiển Thị PMG-412, ngõ ra SSR driver 4 digit, 7 segment 11 mm high red LED 48 x 48 x 107 mm 3,500,000 VNĐ 6~8 Tuần Nivelco / EU Universal Controller
P00257 Bộ Hiển Thị PMG-411, ngõ ra 2 Relay 4 digit, 7 segment 11 mm high red LED 48 x 48 x 107 mm 3,500,000 VNĐ Giao hàng ngay Nivelco / EU Universal Controller