Sản phẩm

  Sale 1
  Sale 2
  Sale 3

  Đại lý độc quyền

  NIVELCO_30.jpg
  150_HAWK_logo_2.jpg
  3.jpg
  DWYER.jpg
  Fluidwell_Logo.jpg
  4.jpg
  omega.jpg
  SIKA1_1.jpg

  Khách hàng tiêu biểu

  Sản phẩm » Series WLS - Magnetic Float Level Switch - Phao báo mức dầu New-Flow

  380_WLS_303.jpg

  MAGNETIC FLOAT LEVEL SWITCH

  Model : WLS303-B-F-2-C-8-1-C-A-1400mm-200mm-700mm-1300mm
  Mã số : BV1-00005
  Brand : New-Flow
  List Price : 7,500,000 VNĐ

  380_WLS_303.jpg

  MAGNETIC FLOAT LEVEL SWITCH

  Model : WLS303-B-F-2-C-8-1-C-A-1400mm-200mm-700mm-1300mm
  Mã số : BV1-00004
  Brand : New-Flow
  List Price : 7,500,000 VNĐ

  380_WLS_303.jpg

  MAGNETIC FLOAT LEVEL SWITCH

  Model : WLS303-B-F-2-C-8-1-C-A-1400mm-200mm-700mm-1300mm
  Mã số : BV1-00003
  Brand : New-Flow
  List Price : 7,500,000 VNĐ