công ty cao việt cường - bảng giá 2013
Mã số Hình ảnh Model Range Size Selling Delivery Time Brands Group
P00433 GF500 - VF1 Liquid - Liquid Column Manometer ( Đo áp suất dạng cột thủy ngân), range : 250 - 0 - 250 mm CE 250 - 0 - 250 mm CE 2,000,000 VNĐ 4~6 Tuần Kimo / France Pressure